Θυμός. Είμαι γονιός. Πώς διαχειρίζομαι τον θυμό μου.