Δυνατότητες. Πως οι γονείς να βοηθήσουν να τις ξεδιπλώσει το παιδί