Paidiatros.com

Πολιτική Ιδιωτικότητας

  
 
 


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ PEDMED SERVICES LTD ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET)

Εισαγωγή
Η PEDMED SERVICES LTD (στο εξής “PEDEMED”) αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν στους επισκέπτες της Ιστοσελίδας της. Για το λόγο αυτό, η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Ιστοσελίδας της να χαίρουν του ανάλογου σεβασμού. Στόχος της Εταιρίας μας είναι το εύλογο συμφέρον της για συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών για τους χρήστες της Ιστοσελίδας της να συνυπάρχει αρμονικά με τις προσδοκίες που έχουν οι ίδιοι οι χρήστες από την Εταιρία ως προς την εμπιστευτική μεταχείριση των προσωπικών τους δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που συλλέγονται από την Εταιρία μας κατά την επίσκεψής σας στην Ιστοσελίδα της. Αυτή η Πολιτική Ιδιωτικότητας εξηγεί κάτω από ποιες συνθήκες συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες, πώς τις χρησιμοποιούμε, τις επιλογές σας σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών και την προστασία τους από εμάς. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία από μέρους μας των προσωπικών σας δεδομένων. Να έχετε υπόψη σας ότι αυτή η Πολιτική Ιδιωτικότητας ισχύει μονό για τις online δραστηριότητες.

Είδος των Πληροφοριών που Συλλέγονται
Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας, μπορεί να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε πληροφορίες που σας αφορούν, τις οποίες επιλέγετε οικειοθελώς να μας παρέχετε ή να εισάγετε στο διαδικτυακό μας τόπο, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών αναγνωρίσιμων πληροφοριών σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας. Ο βασικός σκοπός για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η από μέρους μας παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με το παιδί και την οικογένεια..

Η Χρήση των Πληροφοριών
Αν χρειαστεί να παράσχετε προσωπικές πληροφορίες προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε υπηρεσίες ή προγράμματα, θα συμπεριλάβουμε με σαφήνεια τον τρόπο χρήσης των δεδομένων αυτών. Δεν πουλάμε, ανταλλάσσουμε ή ενοικιάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σας σε τρίτους. Ωστόσο, ενδέχεται να μοιραστούμε τις αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες σας με άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις της PEDEMED, τους εκπροσώπους μας, τους αναδόχους ή εταιρικούς συνεργάτες προκειμένου να μας παράσχουν τις υπηρεσίες τους.
Επιπλέον, εφόσον διεξάγουμε έρευνα για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών μας, τα ενδιαφέροντα και τη συμπεριφορά βάσει των πληροφοριών που παρέχονται κατά τη χρήση των διαδικτυακών τόπων μας, μπορούμε να συνδυάσουμε τις πληροφορίες σας με πληροφορίες που συλλέχθηκαν από άλλα άτομα για την παραγωγή ανώνυμων, συγκεντρωτικών και στατιστικών πληροφοριών. Τα συγκεντρωτικά και στατιστικά δεδομένα δεν περιλαμβάνουν αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, όπως το ποσοστό των ανδρών ή γυναικών επισκεπτών, ή το ποσοστό των επισκεπτών που ανήκουν σε συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, για τη βελτίωση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου μας. Μπορεί επίσης να γνωστοποιήσουμε αυτές τις ανώνυμες συγκεντρωτικές ή στατιστικές πληροφορίες, που δεν αναγνωρίζουν ούτε συσχετίζονται με συγκεκριμένα άτομα, ασθένειες ή καταστάσεις, με συνεργάτες ή τρίτους.
Καθώς η εταιρία μας αλλάζει και αναπτύσσεται, ενδέχεται να πουλήσουμε ή να αγοράσουμε εταιρείες, θυγατρικές, προϊόντα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία. Σε αυτές τις συναλλαγές, οι πληροφορίες των πελατών γενικά αποτελούν μέρος των μεταβιβάσιμων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Σε περίπτωση που η PEEMED υποστεί επιχειρηματική αλλαγή, οι προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να μεταβιβαστούν. Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να σας ειδοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιστολής ή δημόσιας ανακοίνωσης για κάθε αλλαγή στον έλεγχο των προσωπικών σας πληροφοριών. Ταυτόχρονα με την ενημέρωσή σας, θα σας δοθεί μια σαφής επιλογή για να επιτρέψετε τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για δευτερεύοντες σκοπούς όπως πληροφόρηση για προϊόντα, έρευνα, προβολή, εκπτώσεις και άλλες νόμιμες και έγκυρες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Ειδοποίηση
Όταν η PEDEMED συλλέγει προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες απευθείας από τα άτομα, τα πληροφορεί για το σκοπό και τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται, τις επιλογές και τα μέσα, αν υπάρχουν, που παρέχει στα άτομα για τον περιορισμό της χρήσης και διάθεσης των προσωπικών τους πληροφοριών. Όταν ζητούνται πληροφορίες από τα άτομα, η ειδοποίηση είναι σε σαφή και κατανοητή γλώσσα. Η PEDMED δεν χρησιμοποιεί ούτε διαθέτει τις πληροφορίες για άλλο σκοπό πέρα από αυτόν για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά.

Συγκατάθεση
Η PEDMED πιστεύει ότι η συγκατάθεση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αρχές του ιδιωτικού απορρήτου. Έχετε την επιλογή να μην μας υποβάλετε καμία πληροφορία που να μπορεί να οδηγήσει στην εξακρίβωση της ταυτότητάς σας (παρ' όλο που υπό τέτοιες συνθήκες δεν θα έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο του διαδικτυακού μας τόπου).
Στη σελίδα εγγραφής όπου εγγράφεστε για τη διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων [e-mail] ή άλλων υπηρεσιών, παρέχεται ένας μηχανισμός επιλογής, που σημαίνει ότι δεν θα λαμβάνετε επικοινωνία ή υπηρεσίες από εμάς, εκτός και αν κάνετε κλικ στο κουτάκι που εκφράζει τη ρητή σας συγκατάθεση. Για συγκεκριμένες επικοινωνίες και υπηρεσίες, θα επιβεβαιώνουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας πριν από την έναρξη παροχής της υπηρεσίας που ζητήσατε. Επιλέγοντας «εγγραφή» δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με την Πολιτική Ιδιωτικότητας της PEDMED και ότι παρέχετε στην PEDMED τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των παρεχόμενων προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής τους σε συνεργαζόμενα με την PEDMEDφυσικά ή νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων) εγκατεστημένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε τρίτη χώρα, υπό τον όρο τήρησης των εφαρμοστέων νομοθετικών διατάξεων και παροχής εγγυήσεων περί ικανοποιητικού επιπέδου προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
Αν αργότερα αποφασίσετε να διακόψετε την επικοινωνία ή τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, μπορείτε να το κάνετε αλλάζοντας την προηγούμενη ενδεδειγμένη επιλογή στη σχετική ιστοσελίδα, ή, στην περίπτωση διανομής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα που σας στέλνουμε σας παρέχει μια σύνδεση για τη διακοπή της συνδρομής [unsubscribe] από τον κατάλογο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη συγκεκριμένη υπηρεσία ή διανομή.

Πρόσβαση για Αναθεώρηση, Διόρθωση και Διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων
Η PEDMED επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο κατά τρόπο που συνάδει με τη συγκατάθεσή σας και αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά. Λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες είναι συναφείς με τη χρήση για την οποία προορίζονται, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες. Ένα τέτοιο μέτρο είναι η παροχή πρόσβασης στους χρήστες της Ιστοσελίδας μας στα προσωπικά δεδομένα που μας έχουν χορηγήσει μέσω αυτής.


Σε ορισμένες ιστοσελίδες της PEDMED παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στον λογαριασμό σας ή στο προσωπικό σας προφίλ, προκειμένου για να δείτε και να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ασφάλεια
Έχουμε δεσμευτεί για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνουμε εύλογες προφυλάξεις για να διατηρήσουμε αυτή την προστασία.
Η PEDMEDέχει εφαρμόσει την τεχνολογία SSL προκειμένου να προστατεύσει τη μεταφορά αναγνωρίσιμων προσωπικών πληροφοριών. Αυτή η τεχνολογία κρυπτογραφεί τις πληροφορίες πριν μεταφερθούν μέσω διαδικτύου (Internet) στον υπολογιστή και τους διακομιστές μας [servers] .
Ενώ η PEDMEDέχει εφαρμόσει την τεχνολογία SSL για κάποιους σκοπούς, δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις για το απόρρητο κάθε μεταφοράς πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από και προς τις ιστοσελίδες της. Προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στους διακομιστές των διαδικτυακών τόπων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρησιμοποιώντας εύλογους τεχνικούς και διαδικαστικούς ελέγχους.
Παρόλο που η PEDMEDχρησιμοποιεί φυσικές και διοικητικές διαδικασίες στην προσπάθεια να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών των ιστοσελίδων της, δεν μπορεί να εγγυηθεί για την πλήρη ασφάλεια από άτομα που μπορεί να προσπαθήσουν να καταστρατηγήσουν τα μέτρα ασφάλειας ή να παρεμποδίσουν τη μεταφορά πληροφοριών μέσω διαδικτύου.

Ιατρικός Ηλεκτρονικός φάκελος
Η PEDMED SERVICES LTD δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων τα οποία αρχειοθετούνται στο σύστημα του Ιατρικού Ηλεκτρονικού Φακέλου. Λόγω της ευαισθησίας των προσωπικών στοιχείων, αλλά και επειδή το Σύστημα να πρέπει να λειτουργεί απρόσκοπτα στο Διαδίκτυο ολόκληρο το 24ωρο, είναι επιτακτική η ανάγκη να πληρούνται όλες εκείνες οι προϋποθέσεις ασφαλείας που θα εξασφαλίζουν το αδιάβλητο των δεδομένων. Οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας είναι οι εξής:
 Οργανωτική Ασφάλεια.
 Φυσική Ασφάλεια
 Ασφάλεια Υλικού
 Ασφάλεια Λειτουργικού Συστήματος
 Ασφάλεια Εφαρμογής
Στο επίπεδο εφαρμογής του Συστήματος, πρόσβαση σε δεδομένα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες. Κάθε χρήστης διαθέτει το δικό του μοναδικό κωδικό πρόσβασης, ενώ το Σύστημα δεν αφήνει μη εξουσιοδοτημένους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα.
Το Σύστημα ακολουθεί όλους τους διεθνείς κανονισμούς, υποστηρίζοντας έτσι την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την διαθεσιμότητα των ιατρικών φακέλων, σε βαθμό που να καλύπτει πλήρως και τα πέντε παραπάνω επίπεδα. Τα παραπάνω επίπεδα ασφαλείας δημιουργούν ένα περιβάλλον κατά τέτοιο τρόπο δομημένο, ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του χρήστη.
Μεταφορά Δεδομένων Εκτός Επικράτειας
Η συλλογή, η χρήση και η γνωστοποίηση των αναγνωρίσιμων προσωπικών πληροφοριών που αναφέρονται σε αυτήν την πολιτική μπορεί να περιλαμβάνουν τη μεταφορά πληροφοριών σε άλλες χώρες, όπου μπορεί να μην υπάρχει αντίστοιχη νομοθεσία και κανονισμοί σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο και την προστασία προσωπικών δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για ανάλογες μεταφορές πληροφοριών και γνωστοποιήσεις σύμφωνα με αυτή την πολιτική.

Αποθήκευση Αναγνωρίσιμων Προσωπικών Πληροφοριών
Από τη στιγμή που παρείχατε οικειοθελώς προσωπικά δεδομένα στην PEDMED, τα αποθηκεύουμε και τα διατηρούμε για όσο χρονικό διάστημα χρειαζόμαστε προκειμένου να σας παρέχουμε την υπηρεσία που ζητήσατε, εκτός εάν μας έχετε δώσει διαφορετικές οδηγίες ή για όσο χρονικό διάστημα μας υπαγορεύει η νομοθεσία.

Αρχεία Αναγνώρισης ή Cookies
Κατά την πρώτη επίσκεψη ή χρήση της Ιστοσελίδας της PEDMED, ενδέχεται να τοποθετηθούν στον υπολογιστή του χρήστη μικρά αρχεία πληροφοριών, ευρέως γνωστά ως “cookies”. Τα cookies θα αποστέλλονται αυτόματα από τον υπολογιστή του χρήστη στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας, κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει να ξαναεπισκεφτεί τη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα. Τα cookies παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο που ένας χρήστης επισκέφτηκε τη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα, ενώ συγχρόνως επιτρέπουν στην Εταιρία να ελέγχει πόσοι χρήστες συνολικά έχουν επισκεφτεί την Ιστοσελίδα της. Η τεχνολογία αυτή συλλέγει τις πληροφορίες μαζικά, σαν σύνολο, και δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες οι οποίες να επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας συγκεκριμένου πρόσωπου. Η PEDMEDευελπιστεί, μέσω των πληροφοριών που συλλέγει με τη μέθοδο αυτή, να βελτιώσει την ποιότητα της Ιστοσελίδας της.
Αν θέλετε απλώς να πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες μας, δεν είναι ανάγκη να δεχτείτε Cookies από αυτές. Αν, ωστόσο, αποφασίσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε και να έχετε πρόσβαση σε ειδικές περιοχές των ιστοσελίδων μας, ενώ έχετε τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης για να μην δέχεται cookies, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε πάλι το πρόγραμμα πλοήγησης για να δέχεται τα αρχεία αναγνώρισης που θα του στείλουμε. Διαφορετικά, δεν θα μπορούμε να σας επιτρέψουμε την είσοδο σε ειδικές περιοχές του διαδικτυακού τόπου. Τα περισσότερα προγράμματα πλοήγησης έχουν ρυθμιστεί εξ αρχής να δέχονται και να αποθηκεύουν Cookies. Για να μάθετε περισσότερα για τα αρχεία αναγνώρισης και πώς να ρυθμίσετε τις επιλογές του προγράμματος πλοήγησης, μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες στην επιλογή «Βοήθεια» [Help] του προγράμματος πλοήγησής σας.

Ετικέτες ενεργειών ή Web Beacons
Προκειμένου να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα ή/και την κίνηση στις ιστοσελίδες μας, οι ιστοσελίδες μας μπορεί να χρησιμοποιούν ψηφιακές ετικέτες (αλλιώς pixel tags, καθαρά GIF, web beacons και web bugs) σε συνδυασμό με τα cookies. Το pixel tag είναι ένα είδος γραφικού ιστοσελίδας που συχνά δεν είναι ορατό γιατί συνήθως έχει μέγεθος 1Χ1 pixel. Η ετικέτα χρησιμοποιείται για να εντοπίζει τον αριθμό των χρηστών που εισέρχονται στους διαδικτυακούς τόπους μας και την περιήγησή τους μέσα σε αυτούς. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε web beacon για να μετρήσουμε στατιστικά τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν το διαδικτυακό τόπο μας. Μερικές φορές συμπεριλαμβάνουμε ψηφιακές ετικέτες στα ηλεκτρονικά μας μηνύματα που έχουν διαμόρφωση HTML και που στέλνουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ή που αποστέλλονται εκ μέρους μας) προκειμένου να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά μηνύματα ανοίχτηκαν και να σημειώσουμε αν λήφθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες μετά από το Ηλεκτρονικό μήνυμα. Μπορείτε να καταστήσετε κάποιες ψηφιακές ετικέτες άχρηστες απορρίπτοντας τα cookies με τα οποία συνδέονται. Δεν χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των ψηφιακών ετικετών για τη συλλογή προσωπικών αναγνωρίσιμων πληροφοριών.

Διευθύνσεις IP
Η διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) είναι ένας αριθμός που αποδίδεται αυτόματα στον Η/Υ σας από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) κάθε φορά που συνδέεστε με το διαδίκτυο. Όπως και άλλοι διαδικτυακοί τόποι, έτσι και η PEDMEDμπορεί να συλλέξει διευθύνσεις IP για να αναλύσει τις συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών και τη χρήση των διαδικτυακών τόπων. Η διεύθυνση IP δεν συνδέεται με τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε. Η PEDMEDέχει το δικαίωμα ωστόσο, να χρησιμοποιήσει τις διευθύνσεις IP για να αναγνωρίσει τα άτομα που απειλούν τον διαδικτυακό της τόπο, τις υπηρεσίες ή τους πελάτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών.

Πορεία (Clickstream)
Η ‘πορεία’ ή τα ‘δεδομένα clickstream’ αντικατοπτρίζουν ποιες συγκεκριμένες ιστοσελίδες έχει επισκεφθεί ένας χρήστης, και κυρίως, τον τρόπο ή την τάση κυκλοφορίας με την οποία κινείται ένας χρήστης από τη μία ιστοσελίδα στην άλλη. Εντοπίζουμε τέτοιου είδους πληροφορίες μόνο εντός του πλαισίου του διαδικτυακού μας τόπου και συγκεκριμένα δεν εντοπίζουμε δραστηριότητες clickstream έξω από τις ιστοσελίδες της Pfizer.
Τα δεδομένα Clickstream δεν περιέχουν ή δεν αποκαλύπτουν αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες για τον χρήστη και δεν συνδυάζουμε αυτά τα δεδομένα με τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε.

Άλλα Χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών Μας
Οι διαδικτυακοί τόποι μας μπορεί να συμπεριλαμβάνουν πολλές λειτουργικότητες που προορίζονται για την εξυπηρέτησή σας ή για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, από καιρού εις καιρόν, μπορεί να ζητήσουμε αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες όταν συμπληρώνετε ένα ερωτηματολόγιο ή λαμβάνετε μέρος σε κάποιο διαγωνισμό. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να σας προσφέρουμε άλλες υπηρεσίες που ενεργοποιούνται μέσω του διαδικτύου όπως ενημερωτικές επιστολές, πληροφορίες για προϊόντα και υπενθυμίσεις. Όταν σας παρουσιάζουμε αυτές τις λειτουργικότητες στο διαδικτυακό μας τόπο, περιγράφουμε με σαφήνεια το σκοπό για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών, καθώς και τις ενδεχόμενες χρήσεις των πληροφοριών.

Χρήση Περιεχομένου
Καμία πληροφορία που παρουσιάζεται εδώ δεν προορίζεται για να υποκαταστήσει ιατρικές συμβουλές ή θεραπεία για συγκεκριμένες ιατρικές καταστάσεις. Η χρήση αυτής της online υπηρεσίας υπόκειται σε Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Εκτός PEDMED
Ως πηγή πληροφοριών για τους επισκέπτες μας, παρέχουμε συνδέσμους με άλλους διαδικτυακούς τόπους. Προσπαθούμε να επιλέγουμε με μεγάλη προσοχή αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους που πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμοι και ανταποκρίνονται στα υψηλά μας πρότυπα. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε για τα πρότυπα κάθε διαδικτυακού τόπου με τον οποίο συνδεόμαστε, ούτε είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο διαδικτυακών τόπων εκτός της PEDMED. Οι σύνδεσμοι με εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους παρέχονται για την εξυπηρέτηση ή/ και ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν έχουν την απόλυτη έγκριση μας.
Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι διαφημιστές ή διαδικτυακοί τόποι τρίτων που έχουν συνδέσμους με τον διαδικτυακό τόπο μας, μπορεί να συλλέγουν αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες από εσάς. Η πρακτική της συλλογής πληροφοριών αυτών των διαδικτυακών τόπων που έχουν σύνδεσμο μαζί μας είτε μέσω διαφημίσεων ή άλλες υπερ-συνδέσεις, δεν καλύπτεται από αυτή την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου.

Αλλαγές στην Πολιτική Ιδιωτικότητας
Αυτή η Πολιτική Ιδιωτικότητας ενδέχεται να αναθεωρείται από καιρού εις καιρόν. Χρησιμοποιώντας αυτό το διαδικτυακό τόπο, αναγνωρίζετε το δικαίωμά μας να αλλάζουμε αυτή την πολιτική, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και τη δέσμευσή μας να ανακοινώνουμε τις αλλαγές σε αυτή τη σελίδα, έτσι ώστε να είστε ενήμεροι για το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε, τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε, και κάτω από ποιες συνθήκες, αν υπάρχουν, κοινοποιούνται. Θα υπάρχει σαφής ένδειξη στην ιστοσελίδα της Πολιτική Ιδιωτικότητας με την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσής της. Προτείνουμε να επισκέπτεστε τη σελίδα αυτή κάθε φορά που επισκέπτεστε το διαδικτυακό τόπο, ώστε να είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές.

Το Απόρρητο των Παιδιών
Οι διαδικτυακοί τόποι της PEDMED δεν προορίζονται για παιδιά κάτω από την ηλικία των 18 ετών. Δεν συλλέγουμε συνειδητά αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες από επισκέπτες αυτής της ηλικιακής ομάδας.

Επικοινωνία
Αυτός ο διαδικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του υπόκεινται στον έλεγχο του της PEDMED SERVICES LTD.

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτή την πολιτική ή τη συλλογή, τη χρήση των πληροφοριών και τις πρακτικές γνωστοποίησης της PEDMED, μπορείτε να επικοινωνείτε μας στη διεύθυνση:

Pedmed Services Ltd
1, Διογένους, Συγκρότημα A, 5ος όροφος
2404 Έγκωμη
Λευκωσία,
ΚΥΠΡΟΣ

Τηλ. : +357 22 427900
Φαξ: +357 22 426010

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, παρακαλούμε σημειώστε το όνομα του διαδικτυακού τόπου ή άλλης online πηγής για την οποία έχετε ερωτήσεις, καθώς και τη φύση των πληροφοριών για τις οποίες έχετε ερωτήσεις. Θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να απαντήσουμε εγκαίρως στα ερωτήματα, τα αιτήματα ή τις ανησυχίες που μπορεί να έχετε σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών. Εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται από τη Νομοθεσία, η PEDMEDδεν μπορεί να εξασφαλίσει απάντηση στις ερωτήσεις ή τα σχόλια σχετικά με ζητήματα άσχετα με αυτή την πολιτική ή τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου της PEDMED.

Μείνετε ενημερωμένοι για την υγεία του παιδιού σας

Εισάγετε την ημερομηνία γέννησης του παιδιού σας

Μείνετε ενημερωμένοι για την υγεία του παιδιού σας

Εισάγετε την ημερομηνία γέννησης του παιδιού σας