Βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται στο σπίτι. Επιπτώσεις στα παιδιά

Μάριος Αδαμίδης, Λειτουργός Γεωργίας Α΄

Βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται στο σπίτι. Επιπτώσεις στα παιδιά

Τα Βιοκτόνα είναι προϊόντα που αποτρέπουν ή σκοτώνουν κάθε ζωντανό μικροοργανισμό και η οικιακή χρήση τους σχετίζεται με την απολύμανση επιφανειών και δαπέδων, επενεργούν σαν εντομοκτόνα και εντομοαπωθητικά, συντηρητικά ξύλου, χλωρίνες κ.α.
Παρά την ωφελιμότητά τους, στις μέρες μας, η αγορά και η χρήση τέτοιων επικίνδυνων χημικών ουσιών στο σπίτι, είναι καθημερινό φαινόμενο. Ορισμένες τέτοιες χημικές ουσίες είναι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα βιοκτόνα (αντιβακτηριδιακά, αντισηπτικά, χλωρίνες κ.α.), τα απορρυπαντικά, τα καθαριστικά επιφανειών και διάφορα άλλα προϊόντα, τα οποία κατά την κατασκευή τους τυγχάνουν επεξεργασίας με διάφορα χημικά, μπογιές, συντηρητικά, εντομοκτόνα και άλλα.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι δηλητηριάσεις και οι θάνατοι παιδιών, λόγω ατυχημάτων σχετικών με δηλητηριάσεις από χημικά υπολογίζονται στις 2000 ετήσια. Ο αριθμός αυτός είναι τρομακτικός και υπολογίζεται ότι εάν όλοι αποθηκεύουμε τα βιοκτόνα και τα άλλα χημικά προϊόντα σε ασφαλέστερα και μη προσβάσημα στα παιδιά σημεία, τότε οι δηλητηριάσεις παιδιών κάτω των 5 ετών θα μειωθούν κατά 50%.
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε μια προσπάθεια προστασίας του καταναλωτή και του περιβάλλοντος, έχει εκδώσει σειρά νομοθετημάτων, τα οποία στοχεύουν στην ανάκληση επικίνδυνων και ύποπτων ουσιών για καρκινογενέσεις, τερατογενέσεις, μεταλλαξογενέσεις, γονιδιακές αλλαγές και άλλων επιβαρύνσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Νομοθετικά ρυθμίζεται η σήμανση, η συσκευασία, η κατηγορία του χρήστη (επαγγελματία ή ερασιτέχνη) καθώς και οι προφυλάξεις του κοινού έναντι των προϊόντων αυτών. Πέρα όμως από τις νομοθετικές ρυθμίσεις, σημαντικό ρόλο για προστασία (ειδικά του παιδιού) στο σπίτι φέρουν οι γονείς και γενικότερα οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές δημόσιων χώρων.
Τα ατυχήματα από τέτοια προϊόντα είναι αρκετά στο σπίτι και σε άλλους δημόσιους χώρους, μπορούν να αποφευχθούν με πολύ απλές πρακτικές. Τα φυτοπροστατευτικά και τα βιοκτόνα αναγράφουν στην ετικέτα όλες τις οδηγίες χρήσης, όπως επίσης και τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται πριν κατά και μετά τη χρήση τους. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, οι προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση τους σε κατοικημένες περιοχές πρέπει να είναι συνεχείς, καθώς οι κίνδυνοι που διατρέχουν οι περίοικοι είναι ορισμένες φορές πολύ μεγάλοι. Τα προϊόντα αυτά είναι σχεδιασμένα και δοκιμασμένα για χρήση σε γεωργικές περιοχές και όχι σε κατοικημένες. Είναι λοιπόν σημαντικό ο χρήστης να υπολογίζει εκτός από τους ιδιοκτήτες της οικίας ή του υποστατικού όπου εφαρμόζεται ένα σκεύασμα και τους άλλους περιοίκους. Ιδιαίτερα προστατευτικά μέτρα πρέπει να λαμβάνει και ο χρήστης, φέροντας την κατάλληλη ενδυμασία και μάσκες και να παίρνει όλα τα άλλα προστατευτικά μέτρα αποφυγής οποιονδήποτε ατυχημάτων, με προειδοποιήσεις στις γειτονικές οικίες.


Προφυλάξεις από τα βιοκτόνα – Συμβουλές σε γονείς
Ιδιαίτερα σημαντικές θα πρέπει να είναι και οι προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται και κατά τη χρήση βιοκτόνων, όπως είναι τα εντομοκτόνα οικιακής χρήσης (καταπολεμούν κουνούπια, μύγες, κατσαρίδες, κ.α.), συντηρητικά ξυλείας για καταπολέμηση τερμιτών, τρωκτικοκτόνων κ.α..
Θεωρείται πολύ σημαντικό το γεγονός οι πολίτες να γνωρίζουν ότι στο παρόν στάδιο το νομικό πλαίσιο ελέγχου των εταιριών που εφαρμόζουν βιοκτόνα ή φυτοπροστατευτικά και δραστηριοποιούνται στην αγορά ως συνεργεία απεντομώσεων και απολυμάνσεων, δεν έχει εγκριθεί. Τα διάφορα συνεργεία φέρουν τεράστια ευθύνη σε σχέση με την ορθή και ασφαλή εφαρμογή των προϊόντων αυτών και πρέπει να τηρούνται πιστά όλες οι προφυλάξεις που αναγράφονται στην ετικέτα. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να είναι ενήμερος για τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν στην οικία του και μπορεί να πληροφορηθεί για τα εγγεγραμμένα προϊόντα μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Γεωργίας. Πέραν τούτου ωφελεί να ελέγξει αν ένα προϊόν είναι εγγεγραμμένο, ασφαλές και ότι με την εφαρμογή του δεν θα διατρέξει οποιοδήποτε κίνδυνο κανένα μέλος της οικογένειάς του ή κάποιος από τα γειτονικά σπίτια. Μπορεί επίσης να ζητήσει γραπτές οδηγίες για τον χρόνο ασφαλείας που πρέπει να τηρηθεί μετά την εφαρμογή τέτοιων προϊόντων.
Άλλο σημαντικό μέτρο αποφυγής τέτοιων ατυχημάτων είναι η εκπαίδευση του προσωπικού ως προς την σωστή αποθήκευση, εφαρμογή και διαχείριση των συσκευασιών που περιέχουν επικίνδυνα χημικά. Απλές πρακτικές, όπως η αποθήκευση σε κλειδωμένα ερμάρια, η φύλαξη σε σημεία που κανένα παιδί δεν μπορεί να φτάσει και να έρθει σε επαφή, η προτίμηση δοχείων με πώματα ασφαλείας που δεν ανοίγουν εύκολα συνιστούν καλές πρακτικές. Η αποφυγή αγοράς δοχείων με χρωματισμούς ή σχέδια που προσελκύουν την προσοχή των παιδιών και η αποφυγή μετάγγισης των χημικών από την αρχική τους συσκευασία συνιστούν μερικές εύκολες, γρήγορες και αποτελεσματικές πρακτικές για να μειώσουμε στο ελάχιστο τα ατυχήματα δηλητηριάσεων από βιοκτόνα και χημικά. Το ατύχημα σε ξενοδοχείο της Λεμεσού πριν από ένα χρόνο περίπου, στο οποίο σερβιρίστηκε χυμός πορτοκαλιού σε παιδάκι και περιείχε επικίνδυνο βιοκτόνο, καταδεικνύει την αναγκαιότητα εκπαίδευσης του προσωπικού διασφαλίζοντας την αποφυγή τέτοιων περιστατικών. Τέτοια συμβάντα, εκτός από τις άμεσα εμφανείς συνέπειες, επιδρούν αρνητικά και στην γενικότερη εικόνα του τόπου ως τουριστικού προορισμού.
Είναι πλέον καιρός ο κάθε γονιός να αντιληφθεί ότι έχει τα ίδια δικαιώματα όπως κάθε άλλος ευρωπαίος πολίτης. Στο χέρι του είναι να απαιτεί ένα καλύτερο και ασφαλέστερο περιβάλλον, για τον ίδιο και την οικογένειά του. Η προστασία αυτή, διασφαλίζεται μέσα από την νομοθεσία και επιτυγχάνεται με την επιδίωξη συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές που χειρίζονται τις νομοθεσίες αυτές.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εγγεγραμμένα βιοκτόνα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας: www.moa.gov.cy/da ακολούθως κατευθύνεστε στους «Τομείς», στον «Κλάδο Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Ελέγχου Ποιότητας» και ακολούθως μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα βιοκτόνα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Μείνετε ενημερωμένοι για την υγεία του παιδιού σας

Εισάγετε την ημερομηνία γέννησης του παιδιού σας

Μείνετε ενημερωμένοι για
το παιδί σας

Η ιστοσελίδα Paidiatros.com θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες για να κατανοήσει τα ενδιαφέροντά σας, να προσαρμόσει τον ιστότοπό της στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις της. Πατώντας «Αποδοχή» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας